Disclaimer voor Magazinegezondheid.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van , zoals deze beschikbaar is gesteld door Magazinegezondheid.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Magazinegezondheid is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Magazinegezondheid.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen als informatie die op onze Magazinegezondheid.nl staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  te mogen claimen of te veronderstellen. Magazinegezondheid.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina van magazinegezondheid.nl.

Cookies

Het programma Google Analytics maakt gebruik van “Cookies” een cookie is een tekstbestandje dat op jouw computer wordt geplaatst dit is een bestandje dat helpt analyseren hoe een gebruiker de website bezoekt. De informatie die een cookie verzamelt, wordt doorgestuurd naar een Google server inclusief IP, Google gebruikt deze informatie voor te rapporteren over hoe de website gebruikt wordt om daarvan uit activiteiten op te kunnen stellen voor website exploitanten plus internetgebruik. Indien Google wettelijk wordt verplicht mag men informatie verschaffen aan derden, tot zover een derde de informatie namens het bedrijf Google Inc. verwerken. Jouw IP-adres zal ter nummer nooit gecombineerd worden met andere informatie/gegevens waarover Google beschikt!

Gebruik maken van Cookies

Ja, je kunt gebruik maken van cookies door accepteren of weigeren te selecteren in de instellingen onderin de balk. Magazinegezondheid.nl wijzen er echter op dat je in het geval van weigeren selecteert dat er niet de gehele website zal functioneren. Door het accepteren van de cookies, geef je toestemming voor het verwerken van informatie die Google omzet in doeleind bestemming als hier beschreven staat.

DART-Cookie Google

Er bestaan verschillende soorten Cookies waaronder de ‘DART-Cookie‘ Google maakt hier tevens gebruik van. De DART-Cookie kan Google en zijn Partners reclames weer laten geven op basis van onze/of andere recentelijk bezochte websites op het internet. Je kunt je elk moment afmelden als je dat wilt, dit kan gemakkelijk door naar een dart-cookie pagina te gaan en je daar af te melden. Heb je dit gedaan, dan zal je geen Cookies meer opslaan op jouw computer.